PAVEL KRYZ / OBRAZYlink
16.0130.03
Pavel Kříž vystudoval malbu v ateliéru profesora Karla Součka na pražské akademii v letech 1978-1984. Z akademie si Kříž odnáší příklon k figurální malbě. Základem vší jeho tvorby je vedle kresby smysl pro barvu a plné pochopení malířského vyjadřování. Přestože se Pavel Kříž věnuje také kresbě a plastice jeho doménou zůstává malba. Kříž si osvojil techniku malby kombinace akvarelu a akrylu, která přepisuje zvolený výjev jakoby formou fotografického záznamu. Zvláštní kategorii představuje u Kříže skupina maleb, která zčásti formálně ale i obsahově odkazuje na příklady amerického realismu meziválečných a poválečných let, pracujícího s pocity osamělosti a izolace.
.