Dopolední procházka výstavou Příběh vějíře a posezení u kávy link
16.09
10:00
11:30
90
Prohlídku výstavy Příběh vějíře doplňuje stručný výklad, poté program pokračuje v přednáškovém sále. Při posezení u kávy následuje projekce a komentář přibližující pestré kulturněhistorické zajímavosti související s vějíři a neformální debata k tématu. Vstupné: 50 Kč, doba trvání: 60–90 minut.
.