Víte, co dělají děti v kyberprostoru a co jim zde hrozí?link
09.03
17:00
19:00
120
Přijďte si popovídat o tom, co se děje v kyberprostoru, kde se vaše děti pohybují. Seznámíte se s výrazy kyberšikana, flaming, kybergrooming, sexting, kybers talking a s principy primární prevence pro domácí prostředí. Lektor se již více než 15 let zabývá kyberšikanou. Poskytuje poradenství v oblasti primární prevence pro děti, rodiče, školy, školská zařízení a ostatní organizace.
.