PAVEL VÁCHA 1968link
21.0812.10
Unikátní černobílé fotografie z roku 1968, velká část nebyla nikdy vystavena. Podílí se na ni s Městem Kolín, Ceropem Kolín i kolínská knihovna. Záštitu nad výstavou převzal pan místostarosta Michael Kašpar, úvodní slovo do katalogu přislíbil pan starosta Vít Rakušan. Úvodní slovo na vernisáži pronese pan Luboš Dobrovský, mj. držitel Ceny města Kolína.
.