DEN S GERMÁNY NA PIČHOŘE link
14.06
17:30
Srdečně Vás zveme na událost, kterou spolupořádají Ústav archeologické památkové péče středních Čech a obec Dobřichov. Tato akce se koná v rámci oživování naučné Stezky Markomanů, která je zde zbudována od roku 2014 a o obsahu programu více prozrazuje letošní podtitul "Germáni a Římané na Pičhoře". Pičhora je významná archeologická lokalita. Na počátku 1. století n.l. se zde nacházelo velmi bohaté germánské pohřebiště, které je spojováno s Marobudovou říší. Pohřebiště zkoumal již na konci 19. století slavný archeolog Josef Ladislav Píč a pro velmi luxusní a početné nálezy mu archeologové věnují pozornost dodnes. Každoročně na konci jara zde pak pořádají oživené dny, během nichž se návrší zaplní divokými Germány, kteří široké veřejnosti ukazují způsob života, řemesla a kulturu, které zde kvetly před dvěma tisíci lety. Letošním tématem jsou obchodní kontakty místních Germánů s antickými Římany, které jsou doloženy četnými nálezy právě z pohřebiště. Ve spolupráci s odborníky a lektory z řad "living history" bude na dopolední hodiny připraven interaktivní program pro místní školy, v podvečer se pak přímo na návrší odehraje historická germánsko-římská performance, doprovozená krátkou archeologickou přednáškou o historii lokality.
.