Jak se žilo za císaře pána? (1848 - 1916)link
23.0224.06
Výstava představí období dlouhé vlády Františka Josefa I. (1848 – 1916) od jejích počátků až po dobu rozpadu Rakousko -Uherské monarchie. Její koncepce aspiruje ukázat tuto dobu jak v rovině obecných českých dějin, tak také z hlediska každodennosti a velké proměnlivosti v různých oblastech tehdejšího života prostřednictvím bohatých sbírek kolínského muzea. Část výstavy je věnována také proměnám Kolína v 19. století prezentovaných na dobových fotografiích. Na výstavě se můžete seznámit nejen s rodinou císaře Františka Josefa I., ale i řadou dobových exponátů. Mezi nejkrásnější patří šperky z vzácných kovů. Některé z nich pocházejí z majetku rodiny hraběnek Hermíny a Berthy Voith von Sterbez. Dále jsou zde vystaveny předměty každodenní potřeby, šaty a nádobí. Vzhledem k množství válek v průběhu 19. století jsou zde vystaveny také zbraně nebo pamětní medaile upomínající na italská tažení polního maršála Josefa Václava Radeckého. Jedním z nejzajímavějších předmětů je stuha k praporu sboru kouřimských ostrostřelců darována samotnou císařovnou Alžbětou Bavorskou (zvanou Sissi) v roce 1878.
.