PODLE KOPANINSKÉHO POTOKAlink
12.08
08:42
Akce pořádaná Klubem českých turistů Lokomotiva. Vedoucí je paní Chadrabová. Odjezd: 8,42 hodin z Kolína nádraží jízdenka 6 ti pásmová PID. Trasa: ze Statenic podle Kopaninského potoka ke sv. Julianě do přední Kopaniny k rotundě sv. Maří Magdaleny. Délka trasy 8 km.
.