Malínský křenlink
19.10
08:40
Akce pořádaná Klubem českých turistů Lokomotiva Kolín. Vedoucí je paní Chadrabová. Odjezd v 8,47 hodin z Kolína nádraží. Jízdenka: Kolín- Kutná Hora město, Rychlík Kolín-K.Hora. Trasa: podle propozic.
.