NOC KOSTELŮ - Chrám svatého Bartolomějelink
24.05
19:00
21:00
120
Chrám sv. Bartoloměje bude otevřen veřejnosti v rámci Noci kostelů k prohlídce. Zároveň bude otevřena putovní výstava Svatovítské varhany. Chrám sv. Bartoloměje se v r. 2018 zapojil do akce Katedrály pomáhají katedrále na podporu nových varhan pro Svatovítskou katedrálu, proto výstava začíná své putování v Kolíně.
.