STŘEDOČESKÉHO SDRUŽENÍ VÝTVARNÍKŮlink
08.1131.12
Středočeské sdružení výtvarníků Unie výtvarných umělců z.s. - je tvůrčí seskupení profesionálních výtvarných umělců, kteří žijí a tvoří v jednotlivých regionech Středočeského kraje. Sdružení navazuje na výtvarné tradice kraje a snaží se rozvíjet výtvarnou činnost v co nejvyšší kvalitě. Ve sdružení jsou zastoupeny všechny základní výtvarné obory: malba, grafika, plastika, keramika, sklo, textil, šperk, restaurování, architektura. Část členů pracuje a tvoří ve svobodném povolání, další jsou pedagogové v uměleckých oborech - školství. Řada členů vystavuje v zahraničí, zúčastňují se mezinárodních sympozií v oboru. Sdružení spolupracuje s obdobnými organizacemi v zahraničí, svou činností reprezentuje Středočeský kraj.

Každoroční členská výstava SSV UVU představuje novou tvorbu členů
a bývá doplněna i o práce pozvaných hostů.

Výstava se koná ve spolupráci s Rabasovou galerií Rakovník
– příspěvkovou organizací Středočeského kraje.

.