Přehlídka tanečních škol - STAPlink
10.10
17:00
19:20
140
Přehlídka taneč. oborů ZUŠ a taneč. škol sdružených ve STAP Přehlídka tanečních oborů ZUŠ a tanečních škol pedagogů sdružených ve STAP navazuje na tradiční přehlídky z minulých let. Vystupují žáci pedagogů, kteří učí na ZUŠ nejen ve Středočeském kraji, ale i žáci soukromých škol.
.