ELEVEN VELKOOSECKÁ PODZIMNÍ 12link
12.10
11:00
Startující čeká běh s minimálním převýšením daným polabskou rovinou na trasách 2, 6 a 12 km. Součástí závodu bude opět charitativní běh, pro podporu činnosti České asociace paraplegiků - CZEPA na 1 km, kde startovné bude předáno zástupcům asociace a v neposlední řadě i závod vozíčkářů na 14 km.
Areál motelu u jezera - Velký Osek
.