OTEVŘENÁ ULICE JDE NA MAJÁLESlink
25.05
13:00
17:00
240
Mladí lidé z vlastní iniciativy oživují veřejný prostor svého města, připravují program pro ostatní, radují se a vzájemně obohacují. My jdeme. Pojďte s námi!

Kmochův ostrov
.