Velikonoční koncert města Kolína - CANTORES CANTANT a hostélink
21.04.
17:00
19:00
120
Město Kolín pořádá dne 21. dubna 2019 od 17 hodin v chrámu sv. Bartoloměje Velikonoční koncert. CANTORES CANTANT a hosté. Markéta Böhmová – soprán, Jarmila Balážová – alt, členové orchestru Národního divadla v Praze, Jakub Hrubý – dirigent, sbormistr. Program: koncert z díla světových barokních skladatelů – J. Pachelbel – Magnificat; A. Vivaldi – Gloria; G. F. Händel – Halleluja z oratoria Mesiáš. Vstupné 100 Kč. Předprodej vstupenek na podatelně MěÚ Kolín, Karlovo náměstí 78.

JSTE SRDEČNĚ ZVÁNI!
.