NOC KOSTELŮlink
24.05
18:00
21:00
180
Bohoslužba, modlitby a zpěvy mládeže, pásmo zpěvů a modliteb kolínského spolku mládeže, možnost pobýt v tichu kostela, tichá meditace.
.