Temno / přednáška a promítánílink
25.11
16:00
17:30
90
Zveme na přednášku z cyklu Tovaryšstvo Ježíšovo v Čechách - 350 let od založení jezuitské koleje v Kutné Hoře. Těšit se můžete na promítání filmové adaptace románu Aloise Jiráska Temno spojené s přednáškou Ivany Čornejové a Víta Vlnase o historickém pozadí knižního i filmového zpracování.

Vstup: 20 Kč
.