LIDÉ ŽELEZNÉHO VĚKU - HALŠTAT A LATÉNlink
15.0930.11
Výstava provede návštěvníky jedním z nejzajímavějších pravěkých období lidských dějin – dobou železnou. Na základě reálných nálezů i replik poznají život i smrt pravěkých komunit, které obývali střední Polabí.V doprovodném programu se návštěvníci prakticky seznámí se základními dokumentačními technikami moderní archeologie, jako i prací Jana Hellicha, zakladatele Polabského muzea.

.