ZDENA HÖHMOVÁ / DVĚ ENERGIElink
20.0304.05
ZDENA HÖHMOVÁ vystudovala Střední uměleckoprůmyslovou školu v Brně, obor malba, 1971-75 Akademii výtvarných umění v Praze, ateliér pro krajinářskou a figurální malbu u prof. Františka Jiroudka, 1975-81. Členka Sdružení Q, Sdružení pražských malířů a Volného spolku FF16. Kratší pedagogická dráha na PF MU v Brně, VŠUP v Praze a SUPŠ v Brně. Upřednostňuje svobodné povolání. Věnuje se volné malbě, grafice a příležitostně ilustraci. Je představitelkou poetické abstrakce s expresivními přesahy. Její tvorbu charakterizuje osobitá volba témat a výtvarných prostředků. Propojení olejomalby s kresbou uhlem, grafitem a frotáží, s korundovými písky a otisky barevných pigmentů tak spojují dva důležité a konstantní rysy její tvorby-smysl pro experiment a cit pro zachování vnitřní kontinuity. Od roku 1981 uspořádala přes devadesát autorských výstav, zúčastnila se kolem sto šedesáti společných výstav, sympozií a dalších prezentací. Za svoji tvorbu získala ocenění u nás a v zahraničí. Obdržela Cenu města Brna, 2012. Monografie Z.H., Jiří Hlušička, ed. Jaroslav Malina, Nadace Universitas Masarykiana Brno, 2001 Sedm let vede Výtvarnou sekci Sdružení Q v Brně.

.