ARCHEOLOGIE BEZ RÝČElink
07.11
17:00
Srdečně Vás zveme na přednášku RNDr. Romana Křivánka, Ph.D. "Archeologie bez rýče: geofyzikální měření (nejen) na archeologických lokalitách Kolínska", která se uskuteční v úterý 7. 11. od 17 hodin ve Veigertovském domě. Mezi základní nedestruktivní metody užívané v archeologii již několik desítek patří také geofyzikální metody. V přednášce bude prezentován základní přehled dnes užívaných metod, budou také komentovány různé jejich možnosti a způsoby využití ve specifické oblasti archeologie. Prezentace bude doplněna řadou příkladů různých výsledků měření, kombinace s dalšími archeologickými metodami a postupy, výběr bude zahrnovat rovněž četné příklady výsledků ze středního Polabí (Kolínska, Nymburska, Prahy-východ apod.). V rámci přednášky budou zmíněny různé směry dnešního i budoucího využití těchto metod nejen v archeologii, ale také v památkové péči, při archeologických výzkumech nebo v projektech.
.