Nina Bumbálková / Portrét Londýna / fotografielink
11.0722.09
Nina Bumbálková studovala nejprve v letech 2007-2010 na VŠUP v Praze v ateliéru fotografie (Hynek Alt, Alexandra Vajd). Zde je počátek jejího zájmu o dokumentární tvorbu, který rozvíjela po odchodu do Londýna 2009. Další odborné vzdělání na London College of Communication v oboru moving image (2010-2011) bylo předpokladem, aby na University of Westminster, photographic studies v roce 2012 získala magisterský titul (MA). Od roku 2010 se v rámci práce Still life of Moving o londýnských squatech, začíná věnovat převážně sociálnímu dokumentu, jak ve fotografii, tak ve filmu. V téže době začíná vznikat také Portrét Londýna (2010), tichý a lehce temný obraz města. „Portrait of London“ představuje město a jeho nálady prostřednictvím detailů, tónů a nuancí, které určují jeho unikátní charakter. Autorka se vyhýbá obecně známým místům a symbolům. Jakkoliv je cyklus jejích vizuálních sekvencí bez lidské přítomnosti, vnímá ale každou stopu a vliv člověka na změnu místa. Zkoumá, jak člověk přetváří urbanistickou krajinu k obrazu svému nebo k obrazu domova.
.