POUTNÍCI, BĚŽENCI, POUSTEVNÍCIlink
11.0928.10
Projekt Poutníci, poustevníci, běženci, na kterém participuje téměř čtyřicet umělců, volně navazuje na cyklus tří kolektivních výstav (Písmo ve výtvarném umění, Hudba ve výtvarném umění a Cesta světla – Mýty, filozofie a spiritualita ve výtvarném umění) probíhajících v Kolíně mezi lety 1995–2012 a ukazuje, že k fenoménu poutnictví, spojenému mnohdy s nebývalou vnímavostí ke kráse krajiny i její posvátnosti a reflektovanému zejména různými proudy filozofie, literatury i umění evropského romantismu, se celá řada umělců vrací i dnes. S projektem se můžete setkat současně ve čtyřech výstavních síních Kolína.
.