JOSEF SUDEK / 1896 - 1976 / FOTOGRAFIElink
11.0423.06
Josef Sudek, kolínský rodák, se stal jednou z nejvýznamnějších postav fotografie, a to nejen české, ale i světové. Ve svých počátcích zkouší krajinu a reportáž, profesionálně se zabývá fotografií od 20.let, v té době se věnuje „vnějšímu světu“. Nejvrcholnější jeho monochromatická díla se schopností vnímat realitu zprostředkovaně díky jeho geniální vnitřní citlivosti vznikají až od 40.let. Excelentní zátiší, intimní výhledy z okna jeho atelieru, zahradní zákoutí, záběry z Prahy i aranžované fotografie, to vše odpovídá jeho filosofii, že zdánlivě mrtvý objekt ožívá světlem nebo okolím. Výstava v Galerii města Kolína je výběrem z  odkazu Boženy Sudkové Regionálnímu muzeu v Kolíně. Přesto, že tento soubor asi 400 fotografií obsahuje skupinu fotografií krajin a panoramat z Polabí a Kolínska, nebyl by tím vzorkem, který by vypovídal o Sudkově významu dostatečně, proto je doplněn i selekcí z navazující tvorby 40. až 60. let.
.