Jaroslav Klát: Průniky realismu a abstrakcelink
12.0501.07
Zatímco dílo Jaroslava Kláta staršího osciluje mezi realismem a abstrakcí, tvorba Jaroslava Kláta mladšího představuje ukázku symbolického konstruktivismu, který je založen na originální syntéze tvarů, kompozic, objektů a barev stojící na hranici výtvarné abstrakce. Na výstavě jsou zastoupena díla obou malířů, otce a syna. Z tvorby Jaroslava Kláta staršího se jedná o vrchol jeho umělecké tvorby, který charakterizuje příklon k abstraktní malbě a tašismu v 60. letech. Z díla Jaroslava Kláta mladšího jsou představena poslední plátna, jimiž prostupují základní kompoziční prvky jeho malířského rukopisu, jenž vystihuje dominantní role barvy a světla, působivá rytmizace plochy a integrita objektů.
.