V BOJI / výstava ke 100. výročí založení republikylink
10.1029.12
Významným symbolem československé státnosti byla bezesporu nově konstituovaná armáda mladého československého státu, která by nevznikla bez jejího formování politicky-organizačního a hlavně aktivního se zapojení do činnosti na světových bojištích konfliktu první světové války.
Zdeněk Burian (1905-1981), byl malíř a ilustrátor, který se v třicátých letech umělecky angažoval v doprovodech tzv. legionářské literatury, která posilovala národní hrdost v období první republiky. Líčila přímé vzpomínky legionářů nebo literární přepisy spisovatelů heroismu československých bojových jednotek na frontě, zejména na transsibiřské magistrále. Významnými autory legionářské literatury byli Rudolf Medek, Josef Kopta, František Langer, Václav Kaplický, Jaroslav Kratochvíl nebo Adolf Zeman. Soubor vystavených ilustrací a obálek pochází z let 1929 - 1938, kdy Burianovy ilustrace hojně doprovázely produkci pražského nakladatelství J. R. Vilímka nebo poskytovaly vizuální doprovod povídkám autorů, kteří se zabývali poválečným prostředím československé armády jako byl Jaroslav Arnošt Trpák nebo Antonín Jenne a publikovali je v časopisech Malý čtenář nebo v Humoristických listech. Neprávem čelil Burian výtkám, které ho obviňovaly z přílišného akademismu, naturalismu. Neoddiskutovatelným faktem je především jeho morální vklad, kterým působil na mládež a veřejnost. Burianův sklon idealizovat zobrazovaný obsah, nikoliv pouze předmětný, ale i duševní, zůstává jeho odkazem dnešku.
.