UKRADENÝ KAPRlink
05.12
17:00
Od 17:00 hodin je pro vás připravená pohádka UKRADENÝ KAPR a po té pro ty nejhodnější mikulášská nadílka. Balíčky čitelně označené jménem můžete nechávat v pokladně divadla před začátkem akce. Vstupenky lze pořídit v pokladně divadla, v infocentru na Palackého náměstí, online na webu divadla, nebo na místě před akcí
.