Kolínská výtvarná scéna 1918–1968 link
24.0106.05
Výběr ze sbírek RMK. Výstava bude prezentovat díla výtvarných umělců – malířů, sochařů, grafiků a fotografů, kteří jsou významně spojeni s Kolínem. Výběr vystavených prací bude omezen roky 1918 až 1968. Tím si kolínské muzeum nejen připomene významná výročí, která připadají na rok 2018 – 100. výročí vzniku Československa a 50. výročí událostí pražského jara. Zároveň však představí zástupce kolínské výtvarné scény z doby, kdy dosahovala svého vrcholu a dalece překračovala svou vymezenou regionální oblast. Na výstavě najdeme díla světově proslulých umělců V. Radimského, Z. Rykra, J. Sudka, J. Funkeho, E. Wiškovského, R. Kremličky, J. Balcara a J. Kubíčka, ale i mnoha dalších výjimečných výtvarníků např. R. Mazucha, V. J. Hnízda, V. Ringese, F. Pavelky, K. Verana, L. Vacátka, B. Kutila, F. K. Foltýna, J. Mezřického, V. Drobníka a mnoha dalších. Všechna vystavená díla jsou součástí bohatého sbírkového fondu Regionálního muzea v Kolíně.
.