III. bleší trh
26.04
14:00
18:00
240
Vyžeňte své boty, šaty, bundy, korále, korzety aj. ze skříní a nažeňte je do jiných skříní. Výměna, prodej... Příspěvek prodejci - 80,-Kč, návštěvníci zdarma

.