Vyhlášení 5. ročníku fotografické soutěže pro mládežlink
12.03.30.04.
Městská knihovna Kolín vyhlašuje 5. ročník fotografické soutěže pod záštitou místostarosty města Kolína Tomáše Růžičky. SOUTĚŽNÍ TÉMA Kolín v proměnách století 1918–2018. Při hodnocení bude kladen důraz na osobité a neobvyklé zpracování. Ocenění autoři obdrží hodnotné a zajímavé ceny, udělena bude i zvláštní cena místostarosty. Fotografie může pořadatel bezplatně využít k propagaci či v tisku.
1. kategorie: autor fotografie se snaží vystihnout téma 100. výročí vzniku republiky, proměny města Kolína v průběhu trvání republiky v letech 1918–2018, může zvolit i doplňující téma Kolín žije (např. život ve městě, rodina v Kolíně, významné město) a pracovat s existencí našeho města v České republice
    2. kategorie: autor fotografie se snaží vystihnout téma 100. výročí vzniku republiky a proměny města Kolína v průběhu trvání republiky v letech 1918–2018

KATEGORIE

    1. kategorie: základní školy (a odpovídající ročníky víceletého gymnázia)
    2. kategorie: střední a vysoké školy (do věku 25 let)

MÍSTO A TERMÍN ODEVZDÁNÍ SOUTĚŽNÍCH PRACÍ

    Městská knihovna Kolín (libovolné oddělení)
    do 30. dubna 2018

SOUTĚŽNÍ PODMÍNKY ZPRACOVÁNÍ NÁMĚTU

fotografie formátu 20×30 cm, zadní strana označena těmito údaji: název práce, jméno a příjmení, věk, bydliště, škola a třída, email nebo telefonní číslo

Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže proběhne ve výstavním sále Městské knihovny Kolín a bude spojeno s výstavou soutěžních fotografií. Ocenění autoři obdrží hodnotné a zajímavé ceny, udělena bude i zvláštní cena místostarosty.
.