KOLÍN V BĚHU LETlink
24.0928.10
Zavřené ulice, rozkopané chodníky, domy obehnané lešením. Potíže s chůzí i dopravou. Je o co stát? Proměnám města za posledních osm let a vizím, které na své uskutečnění teprve čekají, se věnuje výstava KOLÍN V BĚHU LET.
.