ADVENTNÍ KONCERTY NA ZÁMKU RADIMlink
07.12
16:30
Adventní koncerty na zámku v Radimi v roce 2019 mají podtitul „POKOJ V TOBĚ“. Radimská zámecká kapela nás v očekávání Vánoc přenese do dob dávných, kde víra, očekávání, naděje a touhy byly zkoušeny stejně jako dnes. Zazní písně ze starých kancionálů v úpravách pro loutny, historické harfy, flétny a píšťalky (E. Reusner, Adrian le Roy, N. Vallet, A. V. Michna, V. H. Rovenský). Přijďte i se svou písní, přidejte se k očekávání příchodu Vánoc. Koncerty se konají vždy v sobotu od 16.30 hodin, abyste si odnesli písničky, které si v neděli ráno dle starých tradic můžete znovu zazpívat a dodržíte tím zvyk zpěvu adventních rorátů v kostelích a kaplích. Ve starých sbírkách se dochovaly záznamy o tom, že v adventní době se o adventních nedělích zpívávali právě roráty, případně lidé zpívali žalm 122, a učili se koledy.

Přidáte se k nám ?

Rezervace není nutná a vstupné je dobrovolné (doporučeno 50 Kč). Výtěžek z koncertu bude sloužit na opravy zámeckého parku a bývalé kaple
.