Vyhlášení 13. ročníku literární soutěž Macharovo perolink
13.0331.10
Městská knihovna Kolín vyhlašuje 13. ročník literární soutěže MACHAROVO PERO pod záštitou starosty Kolína Víta Rakušana. TÉMA PRO VŠECHNY KATEGORIE: Nikdo není dokonalý. KATEGORIE: 1. kategorie / 1.–5. ročník ZŠ. 2. kategorie / 6.–9. ročník ZŠ. 3. kategorie / učiliště, střední a vysoké školy. TERMÍN ODEVZDÁNÍ SOUTĚŽNÍCH PRACÍ: 31. října 2018. KAM JE ODEVZDAT: Městská knihovna Kolín – libovolné oddělení, včetně pobočky v Benešově ulici. POROTA: Irena Fuchsová (spisovatelka a nápověda), Dana Serbusová (dramaturgyně a režisérka), Zdeněk Hejduk (ředitel Městského společenského domu v Kolíně a novinář), Pavel Kárník (ředitel Městské knihovny Kolín).

NÁLEŽITOSTI LITERÁRNÍ PRÁCE: Microsoft Word, písmo Times New Roman, velikost písma 12, řádkování 1,5, délka soutěžní práce 1–3 strany textu, práce bude odevzdána ve čtyřech tištěných kopiích + zaslána v elektronické podobě na e-mail reditel@knihovnakolin.cz, na každé kopii musí být uvedeno jméno, věk, e-mail nebo telefonní číslo soutěžícího, jeho adresa, škola, třída a kategorie, ve které soutěží Soutěže se mohou zúčastnit pouze soutěžící z Kolína a okolí či studenti kolínských škol. Účastníky porota žádá, aby všechny uvedené podmínky dodrželi. Soutěžní práce může pořadatel zveřejnit či bezplatně využít k propagaci. Slavnostní vyhlášení vítězů soutěže proběhne ve středu 5. prosince 2018 v sále Městské knihovny Kolín.
.