Den seniorů na Zámeckélink
22.09
14:00
18:00
240
Letošní Den seniorů oslaví členové a příznivci Klubu přátel Františka Kmocha (KPFK) v předstihu. Už v neděli 22. září jim na Zámecké k tanci a poslechu zahraje oblíbené STUDIO Karla Hamra, se zpěvačkou Evou Náhlovskou se zazpívá jako host populární Jiří Škvára. Ten se do Kolína, stejně jako STUDIO, rád vrací. Protože senioři mají stálou přízeň kolínského městského úřadu a jeho zastupitelů, může spolek jako dárek snížit vstupné na tuto taneční zábavu. Finančně přispěje nejen městská kulturní komise ale osobně i člen Rady města PhDr. Tomáš Růžička. Protože o zábavu bude jistě enormní zájem, je třeba neváhat a přijít včas. Předprodej vstupenek (za 60.- Kč) probíhá od 13.00 hodin.
.