Z Radotína do Černošiclink
23.10
07:40
Akce pořádaná Klubem českých turistů Lokomotiva Kolín. Vedoucí je paní Chadrabová. Odjezd v 7,47 hodin z Kolína zastávky. Jízdenka je šesti pásmová. Trasa je z Radotína podél řeky do Černošic. Délka trasy je asi 10 km.
.