Bible a mince - peníze v příbězích Písma svatéholink
26.0526.07
Srdečně Vás zveme na výstavu připravenou ve spolupráci s Českou numismatickou společností, která seznamuje s nejstarší historií mincování v kontextu s Písmem svatým. Většina vystavených exponátů ze soukromých sbírek jsou stříbrné mince z doby Ježíše Krista. Pod záštitou kardinála Dominika Duky, arcibiskupa pražského.
České muzeum stříbra Kutná Hora
.