Školení první pomocilink
14.06
09:30
Školení první pomoci se zaměřením na děti. Ke školení mají účastníci k dispozici resuscitační model dospělého a dítěte, vyzkouší si praktický nácvik resuscitace. Dále si vyzkouší obvazovou techniku při zástavě masivního krvácení a polohování s poraněným. Cena: 50,- Kč na osobu (max. počet 15 osob). Každý účastník obdrží certifikát o absolvování školení PP.


.