NA KOLE PŘES AFRIKUlink
16.01
18:00
20:00
120
Dan projel na svém kole celý kontinent, ze severu na jih. A z Evropy taky kus. Přijďte si s ním povídat o jeho velkém dobrodružství.
.