Polabský venkov před 50 letylink
10.0531.10
Letošní sezónní výstava z muzejních sbírek ve velkém sále v bednárně „Tak se žilo před padesáti lety“ je pokračováním loňské výstavy k 50. výročí otevření skanzenu, výstižně nazvané „To jsme měli a vyhodili“. Už vloni umožnil dostatek volného prostoru nainstalovat celé zařízení dvoupokojového bytu i s kuchyní a příslušenstvím, vše typické pro začátek druhé poloviny minulého století. Kromě toho se v rámci příprav podařilo nashromáždit dosti rozsáhlý soubor těch nejobyčejnějších věcí denní potřeby z domácností průměrných obyvatel vesnic a malých měst v tehdejším Československu. Do výstavy se dostaly i unikáty jako nejstarší kuchyňský robot, stroj na víčkování konzerv, doma vyrobená automatická pračka, první televize, staré magnetofony a fotoaparáty, spartakiádní cvičební úbory a nářadí, vzácně zachované ukázky dětského oblečení, hraček a knížek. Několik vitrín zaplnily i dobové domácí ruční – fenomén tehdejší doby, praktické i ozdobné věci zhotovené háčkem, jehlicemi, barevným vyšíváním nebo doma ušité oblečení podle kupovaných střihů, drhané a vyvazované koberečky na stěnu, samorosty a vypalované obrázky. Od loňska se navíc podařilo získat další chybějící dobové předměty a dovybavit šatník. Letošní novinkou pro návštěvníky, určenou k nostalgickému vzpomínání, bude např. možnost zkusit šít na starém šicím stroji, plést na pletacím stroji, sekat trávu ruční švédskou sekačkou, čistit koberec kartáčem Chiron.
Děti si samozřejmě mohou pohrát s dobovými hračkami a prohlížet dobové knížky. Výstava, doplněná mnoha fotografiemi a dokumenty, potrvá do konce října. Potom bude nashromážděný soubor jako celek uložen do muzejních sbírek a stane se unikátním svědectvím o tom, jak se žilo v dramatickém roce 1968.
.