Kolín
ikona facebook
Kalendář akcí Kolín

Aktuální informace z kolínského regionu

Zastupitelé města Kolína schválili prodej akcií Elektrárny Kolín. „Městu byla učiněna nabídka a myslím si, že je doba vhodná k prodeji. Podle aktuálních průzkumů by cena těchto akcií do budoucna již neměla růst. Město je navíc vlastníkem pouze minoritního podílu společnosti, takže stejně nemá možnos ...
Nová zahrada pro děti v sendražické mateřské školce byla slavnostně předána minulý týden prezidentem automobilky TPCA Sakatoši Takaem a viceprezidentem Jean Pierre Chantosselem. V rámci grantového projektu Partnerství pro Kolínsko věnovala TPCA prostřednictvím Nadace Partnerství na obnovu zeleně a h ...
Kruhová křižovatka u Jednoty doznala úprav, ze dvou vnitřních okruhů zbyl jeden, ale přibyly volné odbočovací pruhy ve všech směrech. Vnitřní pruh a odbočovací pruhy jsou odděleny bílou barvou vyznačenými ostrůvky. Od samého počátku své existence byla křižovatka dopravně nevyhovující, nebyl snad den ...
Poklepem na kolejnici byla oficiálně zahájena stavba obnovy Kolínské řepařské drážky, slavnostní akt se konal ve čtvrtek 24. listopadu v Městském společenském domě v Kolíně. Jednatel Klubu pro obnovu Kolínské řepařské drážky seznámil přítomné s historií této unikátní železničky, jejíž část v délce 4 ...
Městská policie si chce posvítit na neukázněné motoristy, do své výbavy by ráda získala radar. „Velitel městské policie Miroslav Šíma si dá měřič rychlosti do návrhu rozpočtu na příští rok, ale jestli nebude vyškrtnut, to se uvidí. Je to sice trend v jiných městech, ale opravdu ještě nejsme rozhodnu ...
Na post vedoucího kanceláře tajemníka Městského úřadu v Kolíně byl vybrán Martin Špinka, dosavadní pracovník odboru správy majetku. Do opakovaného výběrového řízení se původně přihlásilo celkem sedm lidí, z toho jeden později odstoupil. „Byť rozhodnutí výběrové komise má jen doporučující charakter, ...
Rada města Kolína schválila návrh na definitivní vypořádání se s dluhy za neplacení nájemného a služeb v městských bytech. Po opětovném převzetí bytů od Městské bytové správy v roce 2004, provedl odbor správy majetku Městského úřadu v Kolíně kontrolu dlužného nájemného. Z následné spolupráce odboru ...
V plném proudu je výběrové řízení na dodavatele stavby domu o 16 bytových jednotkách v Tovární ulici a současně výběrové řízení na dodavatele rekonstrukce budovy bývalého štábu, zde se vybuduje 35 bytových jednotek. Prozatím si dokumentaci v obou případech vyzvedlo šest firem. „Do konce roku by mohl ...
Od středy 16. listopadu byla odborem dopravy Městského úřadu v Kolíně povolena úplná uzavírka ulice Okružní v úseku od křižovatky s Ovčáreckou ke křižovatce s Křičkovou. Uzavírka má trvat do 31. prosince, v předmětné lokalitě bude probíhat stavba plynovodu. Uzavírka proběhne v pěti etapách, přičem ...
Stavba nového parkoviště u Obecního dvora by mohla být realizováno ještě do konce letošního roku. „Okresní správa sociálního zabezpečení původně vydala k rekonstrukci chodníků a budování parkoviště nesouhlasné stanovisko. Navrhli jsme proto několik bodu k jednání, jako např. klidnější režim provozu ...
Krajský státní zástupce JUDr. Petr Jirát zrušil usnesení středočeské Služby kriminální policie a vyšetřování, kterým měla být celá věc kolem údajně nezákonného uzavíraní mandátních smluv při výstavbě Průmyslové zóny Kolín - Ovčáry bývalou starostkou Zdenkou Majerovou odložena. Na základě trestního o ...
V úterý 15. listopadu od 12 hodin zahájí svou činnost Centrum denních aktivit v areálu psychiatrického oddělení Sadská - detašovaného pracoviště Psychiatrické léčebny Kosmonosy. Jde o první zařízení podobného typu v širším regionu, který mj. zahrnuje i Kolínsko či Kutnohorsko. V chráněných prostorác ...
Obracíme se na Vás s velkou prosbou o pomoc při hledání našeho dvouletého Parson Russell Terriera Rokyho. Ztratil se bez obojku, v uchu má vytetované číslo 1624. Je to milý, přátelský pejsek. Pravděpodobně ho má už někdo u sebe, odkud může ale utéct, protože hledá svůj domov, a tak se může dostat ka ...
K 31. říjnu evidoval Úřad práce v Kolíně, včetně dislokovaného pracoviště v Českém Brodě, celkem 3.900 uchazečů o zaměstnání, z toho 2.216 žen. V porovnání s předchozím měsícem, kdy úřad práce vedl v evidenci 3.998 uchazečů o zaměstnání, klesla míra nezaměstnanosti ze 7,9 % na 7,5 %. Práce byla zpro ...
Uzavírku ulice Míru v úseku od křižovatky s ulicí Na Magistrále k dopravnímu hřišti povolil odbor dopravy Městského úřadu v Kolíně v období od pondělí 14. listopadu do čtvrtka 15. prosince. Důvodem je výstavba kanalizace pro výstavbu bytových domů v lokalitě „U Vodárny“. Stavba bude probíhat ve tř ...
Odbor dopravy Městského úřadu v Kolíně, jako příslušný silniční správní úřad ve věcech místních komunikací, zveřejnil výzvy k odstranění vraků. První vrak se nachází na parkovišti v ulici Třebízského před domem č. p. 629. Jde o stříbrný Oltcit bez registrační značky. Druhým automobilem je modrá Škod ...
Mechanické zábrany v podobě ocelových sloupů zabetonovaných metr do země, mezi nimiž bude uzamykatelná závora, se objeví z obou stran na polní cestě vedoucí ze Sendražic do Ovčár. Důvodem je nerespektování zákazu vjezdu řidiči automobilů, a to zejména nákladních. Polní cesta byla jako neoficiální zk ...
Dobrovolná dražba městského bytu 3+1- o výměře podlahové plochy 61,7 m2 - se bude konat v zasedací místnosti kolínského městského úřadu v budově bývalého pivovaru 24. listopadu od 13 hodin. Byt v ulici Na Magistrále č. p. 743 se nachází ve čtvrtém nadzemním podlaží třívchodového cihlového domu, kter ...
Šestá základní škola v Kolíně by ráda provedla výměnu protihlukových oken, a to zejména díky velké hlučnosti v Ovčárecké ulici, která se zvýšila především v souvislosti se zahájením vyroby v severní průmyslové zóně. Od starosty Miroslava Kaislera jsme se však dozvěděli, že šéf odboru školství, kultu ...
Slavnostní otevření nové lávky přes Labe, která bude určena pro pěší a cyklisty, se bude konat 2. prosince. Slavnostního aktu by se mj. měli zúčastnit premiér Jiří Paroubek, ministr pro místní rozvoj Radko Martínek, ministr průmyslu a obchodu Milan Urban či hejtman Středočeského kraje Petr Bendl. ...
Předání rekonstruované lávky spojující vlakovou zastávku s Kmochovým ostrovem proběhlo v pátek 21. října. Opravu v hodnotě 1 mil. 600 tis. Kč (včetně DPH) prováděla kolínská zámečnická firma Petr Svoboda. Předchozí oprava - v poněkud menším rozsahu - proběhla zhruba před deseti lety v souvislosti s ...
vybrat z archivu aktualit »
registrace mikročipů
.