Kolín
ikona facebook
Kalendář akcí Kolín

Aktuální informace z kolínského regionu

Městský společenský dům Kolín ukázal svou novou tvář. Zateplení a částečná rekonstrukce probíhala od dubna letošního roku a dokončena bude do konce srpna. Zbývají ještě dodělávky.  Celkové náklady na tuto investici dosáhnou bezmála 18 milionu korun. Jelikož se jedná o dotační akci, město z této část ...
Comments_counter 0
Vedení města Kolína s konečnou platností potvrdilo, že přeměna dnes již nevyužívaného vodojemu na Pražském předměstí na rozhlednu má zelenou a získala dotaci ve výši 9,146 milionu korun z evropských fondů. Město k této finanční injekci přihodí zbývajících 1,5 milionu korun. Příjemce dotace může nyní ...
Comments_counter 5 Comments_counter_lastcomment 8/3/14
Kolínský automat Jitřenka byl znovu otevřen ve středu 23. července. Býval už dob socialistických na Karlově náměstí, nyní se nachází v Kutnohorské ulici v domě zvaném Pasáž. "Majitel domu ing. Živný mi nabídl uvolněné prostory. Tak mě napadlo se vrátit do stylu bývalé Jitřenky. Jde o sice rychlé obč ...
Comments_counter 0
Česká bašta aneb setkání klobás, jitrnic, tlačenky, sekané, uzeného a dobrého českého piva s obyvateli České republiky se uskuteční v Kolíně v sobotu 13. září. Organizátoři události, Jiří Linka a Jaroslav Skoupý by rádi zopakovali loňský úspěch, kdy na kolínském náměstí tekly sliny z úst několika ti ...
Comments_counter 19 Comments_counter_lastcomment 9/13/14
Největší kolínská kulturní památka, chrám sv. Bartoloměje v Kolíně, má omezený provoz. Mše svaté se zde konají pouze jednou týdně, a to v neděli od 8 hodin, pro turisty a běžnou veřejnost bývá chrám otevřen o sobotách a nedělích vždy od 13.30 hodin. Zájemci si s doprovodem průvodkyně mohou chrám pro ...
Comments_counter 0
Zatímco v řadě přírodních koupališť Středočeského kraje je voda vhodná ke koupání, hygienici v koupališti v Hradišťku I v pondělí 14. července při posledním měření zaznamenali zhoršené smyslově postižitelné vlastnosti vody. Zhoršenou kvalitu vody zjistili i na jezeře v Poděbradech. červ
Comments_counter 1 Comments_counter_lastcomment 7/24/14
Firma z Poděbrad dodá Městské policii Kolín dva nové osobní automobily značky Ford Transit Kombi Van. Jedno vozidlo, které je držitelem ocenění Mezinárodní dodávka roku 2014, vyšlo na 342.658 Kč. Výběr provedla Komise pro přidělování zakázek malého rozsahu Rady města Kolína, v níž mají své zástupce ...
Comments_counter 17 Comments_counter_lastcomment 8/3/14
Rada města Kolína schválila novou smlouvu na pronájem gymnázia. I po další dva roky bude Středočeský kraj jako zřizovatel školy platit Kolínu coby majiteli budovy 1 milion korun. Město se opět zavázalo, že tyto peníze půjdou do oprav a údržby gymnázia. Jak doplnil zpravodajský portál Průběžně.cz, za ...
Comments_counter 13 Comments_counter_lastcomment 7/27/14
Vítězem soutěže firmy AVE Kolín ve sběru papíru se stala mateřská škola Sluníčko ze Sendražic, druhé místo obsadila školka v Bachmačské ulici a třetí místo patří školce z ulice Jeronýmova, také z Kolína. Do soutěže se zapojilo 5 mateřských škol, které celkem nasbíraly 19.500 kilogramů papíru. Školká ...
Comments_counter 0
Zítra, v sobotu 19. července, se koná na Kmochově ostrově v Kolíně 7. ročník hudební přehlídky TPCA Beat festival, kde mají šanci ukázat se v soutěži i amatérské kapely.  O vítězi rozhoduje odborná porota a samotní diváci. Z každé kategorie pak vzejde jedna šťastná kapela, která získá prostředky v ...
Comments_counter 5 Comments_counter_lastcomment 7/20/14
Od 1. července sídlí v Kolíně nová poradna pro oběti trestných činů. Nachází se v ulici Rimavské Soboty 992 v Kolíně 2 (sídliště za Kauflandem). Provozní doba je v pondělí od 14 do 16 hodin a ve středu od 8 do 10 hodin. Poradkyněmi jsou Eva Benešová (tel. č. 734 362 965, email: ebenesova@pms.justice ...
Comments_counter 0
Vyhnívací nádrže kolínské čistírny odpadních vod jsou v havarijním stavu. Tato skrytá závada se ukázala v průběhu právě vrcholící rekonstrukce při detailním průzkumu nádrží. Nádrže podlehly agresivním látkám. Jejich vrchlíky netěsní, zařízení není schopno správně fungovat. I bez vyhnívacích nádrží b ...
Comments_counter 2 Comments_counter_lastcomment 7/18/14
Zdarma vyměnit svou přečtenou knížku za nepřečtenou umožňuje nově Obchodní centrum Futurum v Kolíně. Malá knihovna se třemi poličkami a cca stovkou knih je uprostřed prodejní pasáže. Stojí hned vedle stánku s fresh nápoji (na fotce Terezy Křápové), kde návštěvníci najdou i sedačku, na které mohou sv ...
Comments_counter 1 Comments_counter_lastcomment 7/18/14
Kolínští zastupitelé odsouhlasili na svém červnovém zasedání odkoupení klíčového pozemku před železničním nádražím. Jde o plochu 4.009 metrů čtverečních, která sahá od stanoviště taxíků až k budově pošty. Protáhlý pozemek přiléhá těsně k budovám Českých drah. Podle starosty Víta Rakušana jde o nejdů ...
Comments_counter 22 Comments_counter_lastcomment 7/22/14
Na webovém portálu města Kolína se představuje studie revitalizace Kmochova ostrova. Vznikla v průběhu roku 2013 a je jedním z možných záměrů města. Občané Kolína jsou vyzváni, aby, pokud vnímají Kmochův ostrov jako jedinečné místo využitelné pro odpočinek, rekreaci a setkávání s přáteli, vyplnili p ...
Comments_counter 4 Comments_counter_lastcomment 7/13/14
Studenti Střední odborné školy stavební a Středního odborného učiliště stavebního Kolín prvenství v letošním ročníku celostátní soutěže stavby z vlnité lepenky nezískali. Vítězství si odnesli jejich kolegové Vysoké odborné školy stavební a Střední průmyslové školy stavební arch. Jana Letzela z Nácho ...
Comments_counter 1 Comments_counter_lastcomment 7/10/14
Občané mají od nynějška možnost promluvit na zasedání městského zastupitelstva v Kolíně pouze tehdy, když předem vyplní písemnou přihlášku do diskuze. K tomuto opatření se Kolín připojil po vzoru jiných měst. Dosud stačilo pouze to, aby se řečník zastupitelům představil, nyní v přihlášce vyplní i sv ...
Comments_counter 18 Comments_counter_lastcomment 7/14/14
Nejnovější srovnání dynamiky trestné činnosti v Kolíně za období od 1. ledna do 18. června v letech 2013 a 2014 vykazuje zlepšení, aspoň podle statistiky Policie ČR. Ta říká, že na území města došlo ve sledovaném období k poklesu trestné činnosti celkem o 18 procent, to znamená o 169 trestných činů. ...
Comments_counter 0
Kolínští zastupitelé přijali návrh na doplnění protialkoholní vyhlášky z roku 2011. Zákaz konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství se rozšířil na oblast okolo supermarketu Kaufland na kraji sídliště a lokalitu zálabského parčíku u mateřské školy a jeslí ohraničenou ulicemi Chelčického ...
Comments_counter 1 Comments_counter_lastcomment 7/7/14
Město Kolín se jako jedno z prvních měst v Česku aktivně zapojilo do projektu Odpovědné zadávání veřejných zakázek a podílí se tak na vytváření zcela nového pohledu na vynakládání veřejných prostředků. "Myšlenka odpovědného zadávání veřejných zakázek má původ v Londýně a z anglických zkušeností vych ...
Comments_counter 2 Comments_counter_lastcomment 7/5/14
Kolínští zastupitelé schválili návrh na zrušení usnesení Zastupitelstva města Kolína z listopadu 1995, kterým byly schváleny podmínky prodeje stavebních pozemků z vlastnictví města Kolína pod obytnými domy jiných vlastníků. Najednou dále přijali usnesení o podmínkách prodeje stavebních pozemků z vla ...
Comments_counter 1 Comments_counter_lastcomment 7/4/14
Středočeští zastupitelé schválili na svém jednání 23. června poskytnutí jednoho milionu korun Klubu pro obnovu Kolínské řepařské drážky na dostavbu poslední části kolejového tělesa. Úzkokolejku musí občanské sdružení dokončit do roku 2015, aby mohla být stavba zkolaudována do trvalého užívání. "Z pl ...
Comments_counter 9 Comments_counter_lastcomment 7/4/14
Kontrolní výbor Zastupitelstva města Kolína pověřil vedení města podat podnět k orgánům činných v trestním řízení ve věci neodůvodněných odpisů pohledávek za neuhrazené nájmy v městských bytech. K nim mělo docházet do roku 2010. Původně kontrolní výbor personifikoval viníka, jímž měl být tehdejší ve ...
Comments_counter 2 Comments_counter_lastcomment 7/4/14
vybrat z archivu aktualit »
registrace mikročipů
.