Kolín
ikona facebook
Kalendář akcí Kolín

Aktuální informace z kolínského regionu

Město Kolín zve občany na novoroční ohňostroj, který se uskuteční ve středu 1. ledna 2019 od 18:00 hodin. Odpálen bude - stejně jako loni - z lávky na Kmochův ostrov přes řeku Labe. Z tohoto důvodu bude lávka v časovém rozmezí od 17 do 19 hodin z bezpečnostních důvodů zcela uzavřena. Novoroční oslav ...
Comments_counter 12 Comments_counter_lastcomment 1/10/20
Poslední prosincový den se koná 60. ročník Silvestrovského běhu v Kolíně na trati o délce 3 000 metrů. Závod bude odstartován v 10:30 hod. na atletickém stadionu Mirka Tučka. Na akci je možné se předem přihlásit na stránkách pořadatele a zaplatit zvýhodněné startovné ve výši 20 Kč nebo při prezentac ...
Comments_counter 0
V úterý 31. prosince pořádá Kolínská řepařská drážka tradiční Silvestrovské jízdy. Soupravu potáhne dieselová lokomotiva a o hřejivý zážitek z jízdy se postarají uzavřené vytápěné vagóny. Výletní vláčky budou z nádraží v Sendražicích odjíždět po úzkorozchodné trati do Býchor v časech  9:45, 11:00, 1 ...
Comments_counter 0
Ve čtvrtek 26. prosince 2019, na druhý svátek vánoční, zazpívá od 16 hodin v chrámu svatého Baroloměje pěvecký sbor ZUŠ Fr. Kmocha v Kolíně CANTORES CANTANT a hosté. Připravili si písně s vánoční tematikou od českých skladatelů: V. A. Michny z Otradovic, J. Křičky, J. J. Ryby, K. Steckera pod ...
Comments_counter 0
Ve středu 25. prosince, o prvním svátku vánočním, pořádá T. K. Arnika Kolín a přátelé za podpory města Kolína tradiční Živý betlém. Setkání začne ve 14 hodin v parku Komenského. K prohlédnutí bude betlémská stáj s Ježíškem, Marií a Josefem a živými zvířaty. Sváteční atmosféru doplní vánoční divadeln ...
Comments_counter 0
V neděli 22. prosince od 17 hodin proběhne na Karlově náměstí poslední ze čtyř adventních zastavení. Čtvrtou svíci na „městském“ adventním věnci zapálí farář Ján Halama spolu s místostarostkou Ivetou Mikšíkovou. Hudební doprovod zajistí pěvecké vystoupením děti z „Pětky“ a Veronika Wildová. Zapalová ...
Comments_counter 0
Radní města Kolína a posléze i zastupitelé schválili návrh na prodej pozemků v Průmyslové zóně Kolín – Ovčáry kolínským investorům, jmenovitě společnostem MANAG Real, s.r.o. a Raisa s.r.o. Firma MANAG Real odkoupí pozemek o rozloze cca 15 195 m2 za kupní cenu 6 229 950 Kč bez DPH. „Jedná se o spo ...
Comments_counter 1 Comments_counter_lastcomment 12/18/19
Město Kolín každoročně uděluje Cenu města Kolína osobnostem, které se v Kolíně narodili, působili zde a určitým způsobem jej „povznesli“ - navrhnout je může kdokoliv. V loňském roce byly ceny uděleny dvěma významným ženám, kolínských rodačkám – Věře Svobodové a in memoriam Haně Greenfieldové. „Neust ...
Comments_counter 15 Comments_counter_lastcomment 12/26/19
Rada města Kolína schválila zadávací řízení na stavební práce pro rekonstrukci ulice Klenovecká. Opravovat se zde bude nejen samotná komunikace, ale i přilehlé parkovací pásy a veřejné osvětlení. „Předpokládaná cena zakázky podle projektové dokumentace činí 13 900 000 Kč. Realizace je plánovaná na j ...
Comments_counter 0
Město Kolín podpoří sousední Radovesnice dotací ve výši 500 000 Kč na vybudování kanalizačního přivaděče, v budoucnu na něj totiž připojí i obec Zibohlavy. Obec Radovesnice sice žádala o finanční podporu jednoho milionu korun, nicméně Rada doporučila ke schválení poloviční výši. „Nesouhlasíme s celo ...
Comments_counter 5 Comments_counter_lastcomment 12/21/19
Město Kolín schválilo investiční dotaci pro Správu městských sportovišť města Kolína (SMSK) ve výši 2 500 000 Kč. „To, co se schvalovalo letos, byl jen konkrétní rozpis toho, co už bylo schváleno z rozpočtu města v lednu minulého roku. Některé položky už pořízené jsou – například nákladní elektromob ...
Comments_counter 0
Chcete – li pomoci lidem „na ulici“, kteří v posledních dnech zakoušejí příchod prvních mrazů, zapojte se do sbírky teplého oblečení, spacáků a dek pro lidi bez domova. Akci pořádá Město Kolín a Prostor plus o.p.s. Poptávka je zejména po teplém oblečení, obuvi, dekách a matracích. Vyřazené věci jsou ...
Comments_counter 0
Kolínští zastupitelé schválili obecně závaznou vyhlášku města č. 09/2019, o místním poplatku z pobytu, reagující na legislativní změnu platnou od 1. ledna 2020. Začátkem listopadu (6. 11. 2019) totiž vyšla ve Sbírce zákonů novela zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, která mj. s sebou přiná ...
Comments_counter 0
Vánoční trh, který se každoročně pořádá na Karlově náměstí, proběhne ve dnech 10. – 14. prosince v prodlouženém čase od 10 hodin až do večerních 19 hodin. „Vánoční trh, který se vloni povedl, by měl být i letos ve stejném duchu. Na základě podnětů od občanů, kteří dojíždí například za prací a vrací ...
Comments_counter 0
V pondělí 9. prosince 2019 od 15 hodin proběhne v přednáškovém sále č. 113 Podnikatelského inkubátoru CEROP Kolín poslední zasedání Zastupitelstva města Kolína v letošním roce. Na programu jednání je přes 20 bodů. Jako podstatné se jeví například schvalování rozpočtu města Kolína na rok 2020 či návr ...
Comments_counter 0
O víkendu 7. - 8. prosince se na Kolínské řepařské drážce konají tradiční Čertovské jízdy. Na sendražickém nádraží malé návštěvníky přivítá Mikuláš s andělem a čertem a spolu s nimi bude pro hodné děti připravena mikulášská nadílka a pro zlobivé balíček uhlí! Výletní vláčky - tažené parní lokomotivo ...
Comments_counter 0
Stejně jako v předchozích letech, tak i letos se ve čtvrtek 5. prosince uskuteční tradiční Mikulášské jízdy autobusem Městské autobusové dopravy Kolín, které pořádá společnost ARRIVA VÝCHODNÍ ČECHY a.s. Autobus vyjede do ulic v 16:55 hodin ze zastávky Polepská. Následně bude pokračovat přes zastávky ...
Comments_counter 0
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Městského úřadu v Kolíně pořádá adventní posezení s hudbou a tancem. Akce je určená zejména pro seniory, ale i pro osoby se zdravotním postižením a osoby pečující. Předvánoční odpoledne proběhne ve středu 4. prosince od 13 do 18 hodin v Městském společenském dom ...
Comments_counter 0
Přijďte se příjemně naladit vánoční zpěvohrou Jaroslava Křičky ČESKÉ JESLIČKY. Pásmo vánočních příběhů s použitím ilustrací ZUŠ Kolín prostřednictvím velkoplošné projekce a zpěvy Cantores cantant se sólisty Národního divadla slibují mimořádný zážitek. 10.12. od 19 hodin v Městském diva ...
Comments_counter 0
Rada města Kolína schválila firmu, která podala nejnižší cenovou nabídku na realizaci sportovní haly v Borkách. Ze šesti zaslaných nabídek uspěla firma Strabag a.s. s realizační cenou 96 990 551 Kč bez DPH. „Podle zákona mají ještě ostatní účastníci 15ti denní lhůtu na případné odvolání, takže během ...
Comments_counter 0
vybrat z archivu aktualit »
registrace mikročipů
.