Kolín
ikona facebook
Kalendář akcí Kolín

Aktuální informace z kolínského regionu

Od prvního dubna mělo být opětovně otevřeno dětské Centrální hřiště v Kolíně. Ale i když se jedná o venkovní prostor, je jisté, že zůstane - vzhledem k bezpečnostním opatřením kvůli COVID–19 - do odvolání uzavřeno. Stejně tak je tomu i u všech ostatních venkovních oplocených hřišť. Jaké jsou další m ...
Comments_counter 0
V minulém týdnu město Kolín založilo transparentní účet, kam mohou zájemci posílat své dary a podpořit tím město v boji s koronavirem. "Staráme se, ale bez pomoci dobrovolníků, spolků a firem by to nešlo, děkujeme! Rozdáváme roušky, rukavice, desinfekci občanům, organizacím a obcím. Poskytujeme info ...
Comments_counter 0
Město Kolín má v záměru rekonstruovat kanalizaci v ulici Lipanská, a to v úseku od křižovatky s ulicí Roháčova po křižovatku s ulicí Prokopa Velikého. Stavební práce zahrnují kromě obnovy kanalizace také rekonstrukci povrchu vozovky, zpevnění chodníků či výměnu veřejného osvětlení. Předpokládaná dob ...
Comments_counter 0
Podle aktuálního nařízení by koronavirová karanténa měla trvat do 1. dubna. Poté by vláda měla přistoupit k uvolňování striktních opatření a přistoupit např. k využívání tzv. chytré karantény (více např. zde nebo zde). Nicméně několik otázek týkajících se také nařízené karantény osob, které pobývaly ...
Comments_counter 0
Město Kolín se zapojilo do projektu nevyhazuj to, a na adrese kolin.nevyhazujto.cz. Smyslem je dát nepotřebným věcem nový domov – motto zní: Nevyhazujme věci v Kolíně. Darujme je tomu, kdo je užije. „Často se nás lidé ptali, zda jsou zde nějaká místa, kam by mohli odvést například starou televizi, s ...
Comments_counter 1 Comments_counter_lastcomment 3/27/20
Kolín pracuje v boji s koronavirem na plné obrátky. Vedení města Kolína pamatuje jak na záchranné složky, tak i na běžné občany.  V pátek 20. března zajistilo dovoz mléčných výrobků z potravinové banky pro deset organizací zajišťujících péči a pomoc převážně seniorům, nadále pokračuje v zásobování z ...
Comments_counter 0
Potvrzený počet nakažených osob koronavirem každým dnem roste, Kolínsko nevyjímaje. Dle Krajské hygienické stanice Středočeského kraje (KHS SK) činí celkový počet nakažených lidí ve Středočeském kraji (k datu 22.3.) 123, na Kolínsku pak 5. Nejvyšší počet výskytu koronaviru ve Středočeském kraji je n ...
Comments_counter 0
V pondělí 16. března projednalo vedení města Kolína v rámci Bezpečnostní rady ORP Kolín situaci kolem COVID – 19. Ve vzájemné spolupráci a v připravenosti k maximálnímu nasazení jsou všechny bezpečnostní složky - Policie ČR, Městská policie Kolín, Hasičský záchranný sbor, vedení Oblastní nemocnice K ...
Comments_counter 0
Vedení města Kolína denně monitoruje situaci kolem šíření koronaviru v Kolíně, vytváří preventivní opatření a komunikuje s občany prostřednictvím aplikace Kolín v mobilu, webových stránek či facebooku. V tuto chvíli je počet zjištěného nakažení v Kolíně stále na nule. Starosta města Kolína všechny v ...
Comments_counter 0
Rada města Kolína vybrala zhotovitele projektové dokumentace na zakázku s názvem „Rozšíření komunikace v Borkách“. Vítězným uchazečem se stala firma DI PROJEKT s.r.o. z Pardubic. Příjezdová silnice ke sportovní hale by měla být do budoucna rozšířena z jednoproudové na dvouproudovou. „Zároveň zde chc ...
Comments_counter 0
Městský úřad v Kolíně připravil pro občany novou formu Zpravodaje. Od lednového čísla 2020 je k dispozici tzv. SMART Zpravodaj města Kolína. „V elektronická verzi Zpravodaje lze za prvé listovat jako v běžném časopise a za druhé se můžete přes název článku „prokliknout“ i k dalším informacím. Mně os ...
Comments_counter 0
Vedení města Kolína chystá výstavu všech 37 návrhů pro architektonicko - výtvarnou soutěž na téma "Umělecké dílo pro kopec Vinice". Pokud to umožní bezpečností situace v ČR, výstava je plánována na pondělí 30. března v Podnikatelském inkubátoru CEROP v areálu bývalého zámeckého pivovaru. „Některé ná ...
Comments_counter 0
V pondělí 16. března 2020 od 15 hodin proběhne v přednáškovém sále č. 113 Podnikatelského inkubátoru CEROP Kolín jedenácté zasedání Zastupitelstva města Kolína. Na programu jednání je přes 40 bodů. Projednávat se bude například návrh na udělení Ceny města Kolína za rok 2019 panu MUDr. JosefuHavránko ...
Comments_counter 0
Rada města Kolína schválila výběrové řízení pro zhotovení veřejných zakázek týkajících se oprav v kolínských základních školách - konkrétně v ZŠ Lipanská, ZŠ Kmochova a v MŠ Masarykova. „V základní škole Lipanská budeme rekonstruovat páteřní rozvod vody. Pro mateřskou školu Masa ...
Comments_counter 0
Práce na parkánech kolem chrámu svatého Bartoloměje jsou z velké části hotovy – povšimnout si lze vysázených keřů, dřevin a zeleně. Předpřipraveny k osázení jsou také záhony a bylinkové zahrádky. K pokochání veřejnosti však zatím přístupné nebudou. Společný projekt města Kolína a Římskokatolické cír ...
Comments_counter 0
Rada města Kolína vyhlásila výběrové řízení na kompletní rekonstrukci hasičské zbrojnice v Sendražicích. Zakázka by s sebou měla rovněž přinést snížení energetické náročnosti budovy. Oprava zahrnuje zateplení fasády, výměnu oken či rekonstrukci střechy. „Předpokládaná hodnota celé zakázky činí 3,5 m ...
Comments_counter 0
Radou města prošly nominace na udělení Ceny města Kolína za rok 2019, ke schválení půjdou dále do zastupitelstva. Pracovní skupina, ve které zasedli Vít Rakušan - poslanec a kolínský radní, Petr Kesner - vedoucí odboru školství, Zdeněk Hejduk - ředitel MSD, Vladimír Rišlink – ředitel Regionálního mu ...
Comments_counter 0
Rada města Kolína schválila výdaj z městské kasy na nákup šesti květinových pyramid se závlahovým systémem. Dodá je firma Terra Group. „Další květinové pyramidy, které se osazují vždy na jaře ‚po zmrzlých‘ umístíme do Pražské ulice,“ uvedl starosta Michael Kašpar. Kaskádové květníkové konstrukce nej ...
Comments_counter 0
Sportareál v Seiferově ulici má nového zhotovitele. Vítězná společnost sportcité + s.r.o. z Bílovic, která nabídla cenu 8 997 867 Kč bez DPH zaslala městu odmluvu, že vzhledem k plné kapacitě nemohou k vyhotovení zakázky přistoupit. Dalším vhodným realizátorem v pořadí ze všech pěti nabídek se tak s ...
Comments_counter 0
Na loňském výjezdním zasedání Rady města Kolína v příměstské části Kolín – Šťáralka, zazněla od místních obyvatel výtka k problému rychlé jízdy některých řidičů, kteří míří dál do autosalonu. Vedení města Kolína na dlouhodobé podněty od občanů reagovalo instalací zpomalovacího prahu. „Pokud p ...
Comments_counter 1 Comments_counter_lastcomment 3/4/20
Město Kolín obhájilo vítězství v krajském kole soutěže „Historické město roku“ za rok 2019. „V minulém týdnu jsme obdrželi vyhlášení soutěže od Svazu historických měst Čech, Moravy a Slezska. Hodnocení vychází z Programu regenerace městských památkových rezervací a náš program byl vyhodnocen jako ne ...
Comments_counter 0
Rada města Kolína schválila navýšení nájemného v městských bytových i nebytových prostorách o inflaci, tedy o 2,8 %. „Rada města Kolína schválila jak navýšení nájemného o 13%, tak i pravidelné navyšování o inflaci už před rokem, takže nejde vyloženě o novinku,“ uvedl místostarosta Michal Najbrt. Měs ...
Comments_counter 0
vybrat z archivu aktualit »
registrace mikročipů
.