Kolín
ikona facebook
Kalendář akcí Kolín

Aktuální informace z kolínského regionu

Kolínská radnice se pro rok 2006 rozhodla nezvýšit poplatky za parkování, a to jak za parkovací karty typu A a B, tak za parkovací místa v centru města, na nichž je parkovací režim usměrňován parkovacími automaty. Držitel povolení parkovací karty typu „A“ zaplatí za rok 300 Kč, podnikající držitel p ...
Náklady na odvoz a likvidaci komunálního odpadu vzrostou, přesto se poplatek za nakládání s komunálním odpadem pro fyzické osoby v roce 2006 nezmění a zůstane stejný, jako v roce letošním. „Zákon nám přikazuje nepřesáhnout hranici 500 Kč za osobu a rok, přičemž částka musí být dělitelná dvanácti,“ u ...
Autobusy městské hromadné dopravy budou od 1. ledna 2006 vybaveny odbavovacími strojky na čipové karty. Zaveden bude dvojí režim, a to čipová karta jako elektronická peněženka nebo jako časový kupón. V případě programu elektronické peněženky se čipová karta nabije zákazníkem určenou částkou, která s ...
Záměr realizovat na Masarykové ulici vodorovné dopravní značení a zhotovit dvě okružní křižovatky ještě do konce letošního roku, byl odložen do jara příštího roku, kdy původně měla pokračovat pouze další etapa celkových úprav ulice. Snahu vyznačit 250 parkovacích míst a vybudovat okružní křižovatky ...
Nový záměr na pronájem kolínského zámku, potažmo jednotlivých objektů, je vyvěšen na úřední desce kolínské radnice od 15. prosince. První vyhlášení záměru pronajmout zámek se totiž minul účinkem. „Očekávali jsme, že když zveřejníme zájem pronajmout lokalitu, budeme se přehrabovat ve velkém množství ...
Všem žadatelům o městský byt, kteří si ještě nevyzvedli „Pravidla pro přidělování bytových jednotek“, odbor správy majetku sděluje, že je nutno tak učinit nejpozději do konce letošního roku. Zároveň je každý zaevidovaný žadatel o byt povinen odboru správy majetku každoročně písemně potvrdit, že na s ...
Povolení k předčasnému užívání Ovčárecké ulice - v úseku od PARAMA k nedávno nově zbudované kruhové křižovatce u Ovčár - a mosku přes Hluboký potok bylo odborem dopravy Městského úřadu v Kolíně povoleno od čtvrtka 22. prosince. „Celkové dokončení stavby, včetně úprav bezprostředního okolí, je plánov ...
Do návrhu druhých změn územního plánu města Kolína je možno nahlédnout v kanceláři vedoucí odboru regionálního rozvoje Městského úřadu v Kolíně, Vlasty Klímové, a to od pondělí 19. prosince do 20. ledna 2006. Veřejný výklad k návrhu se bude konat v úterý 10. ledna 2006 od 14 hod. v zasedací místnost ...
Kolín se pomalu přibližuje k hranici 30.000 obyvatel. „Jdeme do finále, musí zde nastoupit i osobní angažovanost,“ komentoval aktuální situaci tajemník Městského úřadu v Kolíně Jiří Kamínek. „Podle sčítání v pondělí 12. prosince ve 13 hodin nám do stavu chybělo pouhých 46 lidí.“ Podle tajemníka jde ...
Kolínská megaspisovatelka Irena Fuchsová, autorka třinácti knih o lidech, vztazích a divadle vydaných nakladatelstvím Erika má na vánočním trhu dvě novinky. Satiristický román „Když nemám, co jsem nechtěla“ ilustroval Jiří Vančura, na knize skutečných příběhů „Když chce žena zhubnout“ se podílel fot ...
K 30. listopadu evidoval Úřad práce v Kolíně, včetně dislokovaného pracoviště v Českém Brodě, celkem 3.824 uchazečů o zaměstnání, z toho 2.157 ženy. V porovnání s předchozím měsícem, kdy úřad práce vedl v evidenci 3.900 uchazečů o zaměstnání, klesla míra nezaměstnanosti ze 7,5 % na 7,3 %. Práce byla ...
Dobročinná akce Štedrá ruka se po minulé dva víkendy konala v kolínském supermarketu Delvita, pořádal ji Český červený kříž ve spolupráci se studenty Soukromé střední podnikatelské školy v Kolíně. Do připraveného nákupního vozíku mohli nakupující spoluobčané odkládat zakoupené zboží - od trvanlivých ...
Ekologický právní servis (EPS) vyhrál soudní při s Radou města Kolína. Ekologičtí právníci počátkem tohoto roku požadovali po městě informace týkající se Toyota Central European Hub Project Kolín - Logistické centrum nových osobních automobilů - Ratboř, společnosti Litra, s.r.o. EPS se zajímal o veš ...
Výstavba bytů pro zaměstnance automobilky TPCA v lokalitě Kasárna by měla být dokončena ještě letos, do konce prosince má být zkoulaudován poslední dům, který se staví v těsné blízkosti hlavní komunikace, vedoucí od světelné křižovatky s ulicí Pražská k obchodním centrům OBI a Tesco. Na výstavbu v d ...
Spolková rada Kolína v čele s Alešem Zahajským se minulý týden sešla se zástupci vedení města. Na programu dne bylo zejména zhodnocení dopravních opatření, která se v uplynulém roce podařilo realizovat. K zjednosměrnění Masarykova mostu nebylo ze strany kolínských občanských sdružení, spolků a jinýc ...
Nabídka na pronájem kolínského zámku jako celku, případně jednotlivých objektů, se víceméně minula účinkem, oznámil to místostarosta Jiří Buřič. „Očekávali jsme, že když zveřejníme zájem pronajmout lokalitu, budeme se přehrabovat ve velkém množství nabídek. Obdrželi jsme však pouze jednu, která vych ...
Zastupitelé města Kolína odhlasovali navýšení rozpočtu na rekonstrukci kašny na Karlově náměstí, a to o 281 tis. Kč. Na vině byly schody lemující kašnu, očekávalo se totiž, že pod betonovou slupkou jsou zachovány původní kamenné schody. Opak se ukázal býti pravdou, schody byly z betonu celé. „Odborn ...
Městští zastupitelé odhlasovali prodej objektu bývalé cukrárny Bavega, v Husově ulici č. p. 70. Získala jej společnost Aria spol. s r.o., která za něj městu nabídla 10,237.500 Kč. O dům projevilo zájem celkem třináct uchazečů, nejnižší nabídka činila 4,900.000 Kč. Nový majitel se smlouvou zavazuje p ...
Více než dva tisíce lidí navštívilo Kmochův ostrov v pátek okolo 20 hodiny, otevírala se totiž nová lávka přes řeku Labe. Na úvod promluvil premiér Jiří Paroubek, kterého však přítomní měli snahu vypískat, potlesk se ozýval sporadicky. Pohovořil o tom, jak Kolín nabývá na důležitosti a kterak je pot ...
„Jídlo místo zbraní“ je novou iniciativou ČSAF a dalších aktivistů z Kolínska. Jídlo místo zbraní je především anarchistická iniciativa (věnují se jí i některé jiné nevládní organizace), jejíž dobrovolníci už od roku 1988 pracují v městských parcích, na ulicích a v jídelnách. Desítky aktivních skupi ...
Zítra - tedy v pátek 2. prosince - se bude konat slavnostní otevření nové lávky přes Labe. Ceremonie bude zahájena ve 20 hodin, o dvacet minut později bude spuštěn ohňostroj. Celý večer se bude odehrávat na Kmochově ostrově. Po slavnosti bude lávka opět uzavřena a pro veřejnost se znovuotevře minimá ...
vybrat z archivu aktualit »
registrace mikročipů
.