Kolín
ikona facebook
Kalendář akcí Kolín

Aktuální informace z kolínského regionu

Po srpnovém "vitrinování" Otakarova reliéfu pro kolínskou Osobnost roku 2010 začaly akreditované spolky a městské komise podávat návrhy na nového nositele prestižní ceny. Předsednictvo Spolkové rady Kolína na své schůzi 23. září přijalo 4 návrhy. Vojtěch Klouček byl navržen za uspořádání Fest Blues ...
Comments_counter 11 Comments_counter_lastcomment 10/22/12
Kolínský místostarosta Roman Pekárek, který je podezřelý z uplácení při prodeji pozemků na Šťáralce, stále tvrdí, že je nevinný. "Prodej v zóně Kolín-Šťáralka byl naprosto v pořádku, nebylo na něm nic zvláštního. Cena za pozemky, která bývá terčem kritiky, byla odpovídající nabídce i poptávce a není ...
Comments_counter 13 Comments_counter_lastcomment 10/1/10
Stavbě obchvatu Kolína již nic prý nebrání, zkušební provoz by měl by být zahájen na jaře 2012. To je důležitá zpráva, kterou České televizi poskytla mluvčí Ředitelství silnic a dálnic ČR (ŘSD) Martina Vápeníková. Ale je to opravdu odteď  taková brnkačka, jak se zdá?
Jak už je známo, ŘSD se podařilo vykoupit všechny potřebné pozemky nutné pro výstavbu obchvatu. Na vyvlastnění se dohodlo i s posledními obyvateli, kteří zatím stavbu blokovali. ŘSD trvalo téměř 4 roky, než skoupil všechny potřebné pozemky. Proběhlo 27 vyvlastňovacích řízení se 40 majiteli, i to zaz ...
Comments_counter 3 Comments_counter_lastcomment 9/27/10
Kolínský místostarosta Roman Pekárek je podezřelý z korupce, Dokazuje to nahrávka, která se objevila v Kolíně, u některých zastupitelů a přinejmenším u redaktora Janka Kroupy z MF Dnes měsíc před volbami do městského zastupitelstva. Zhruba před rokem se měl Roman Pekárek sejít s podnikatelem Petrem ...
Comments_counter 81 Comments_counter_lastcomment 10/2/10
V Průmyslové zóně Kolín-Ovčáry je stále volných cca 100 hektarů pozemků. Firma Echelon o ně totiž ztratila zájem. Uvažovala na nich postavit sluneční elektrárnu. Tím by vznikla největší stavba svého druhu u nás. Důvodem nezájmu je podle místostarosty Romana Pekárka fakt, že nedostala výjimku na využ ...
Comments_counter 57 Comments_counter_lastcomment 10/24/12
Letos získalo Rodinné centrum Hvězdička dotaci ve výši 400 tisíc korun z grantového programu TPCA Partnerství pro Kolínsko. Částka je určena na nákup a instalaci speciálních odpadkových košů s pomůckami pro úklid psích exkrementů v ulích Kolína. Dnes už je znám přesnější plán. Start projektu "Čisté ...
Comments_counter 10 Comments_counter_lastcomment 9/27/10
Zastupitelstvo města Kolína schválilo těsně 14 hlasy prodej nemovitostí v areálu bývalých technických služeb a AV E Kolín rozkládajícího se v ulicích Kmochova a Václavská. Za zhruba 5.700 metrů čtverečních pozemků a objekty slíbila firma Live Line Tickets zaplatit 23,5 milionu korun. Pokud ale částk ...
Comments_counter 2 Comments_counter_lastcomment 9/23/10

Společnost Nextdoor, jejímž jednatelem je Vít Kosina, připravuje v Kolíně ve spolupráci s odborníky z oboru péče o seniory výstavbu nového zařízení pro tuto skupinu obyvatel. Chystané zařízení má disponovat 70 lůžky. Součástí by byl rovněž denní stacionář pro 25 klientů z řad seniorů. V současnosti ...
Comments_counter 14 Comments_counter_lastcomment 9/27/10
Zastupitelstvo města Kolína neschválilo trojstrannou smlouvu mezi Městem Kolín, Českou spořitelnou a poskytovatelem leasingu firmou Immorent o bankovní záruce na stavbu víceúčelové haly. Pro se vyslovilo pouze 11 zastupitelů ze 14 potřebných. K jednoznačnému výsledku nepřispělo ani následné dohadova ...
Comments_counter 31 Comments_counter_lastcomment 9/20/10
Občanská demokratická strana bude v říjnových komunálních volbách kandidovat v 17 obcích okresu Kolín. Do voleb nasadila celkem 17 kandidátek a 210 kandidátů. Na kandidátkách strany je 64 žen a 146 mužů. Za ODS kandiduje 105 členů strany, jeden člen TOP 09 a 104 nestraníků. V mnoha obcích bude ODS o ...
Comments_counter 7 Comments_counter_lastcomment 9/26/10
Na konci srpna se počet lidí bez práce na Kolínsku shodoval s údajem z 31. července, tedy 4.633. Přesto se míra nezaměstnanosti na Kolínsku snížila z 8,7 % na 8,6 %. Praha-východ oznámila míru nezaměstnanosti ve výši 3,9 % (ke 31. červenci 3,9 %), Mladoboleslavsko 4,7 % (4,9 %), Benešovsko 5,1 % (5 ...
Comments_counter 1 Comments_counter_lastcomment 9/16/10
Rada města Kolína zatím nikoho nepověřila pořádáním Kmochova Kolína v roce 2011. K vyřčení pozitivního verdiktu měl chybět jediný hlas. Do soutěže se přihlásili 3 zájemci: Společnost Kristián production Jana Obrdy z Prahy, Občanské sdružení Prostor z Kolína a Tomáš Mikulský z Roudnice nad Labem. Hla ...
Comments_counter 40 Comments_counter_lastcomment 9/27/10
Zítra má Zastupitelstvo města Kolína mj. projednat tzv. Zajištění investičního projektu Správy městských sportovišť Kolín. Tím je myšlen způsob financování stavby víceúčelové haly v Masarykově ulici. Ovšem jestli tento bod budou zastupitelé skutečně projednávat, to je ve hvězdách.
Radní města Kolína se 6. září shodli, že nejprve musí šéf představenstva investora stavby Správy městských sportovišť Kolín (SMSK) Jakub Plašil vysvětlit půjčku formou leasingu. Některým členům rady se totiž zdá navýšení rozpočtu o 54 miliony korun (z 85 milionů) vzhledem k současné špatné finanční ...
Comments_counter 16 Comments_counter_lastcomment 10/24/12
Stavba komunitního centra sociálních a psychosociálních služeb Kolárka v Kolíně vedle Kollárova náměstí prošla kolaudací s malými připomínkami a pracovníkům Občanského sdružení Prostor nic nebrání ve stěhování. „Kolaudační komise se na Kolárce sešla 2. září, aby stavbu důkladně prohlédla, zhodnotila ...
Comments_counter 16 Comments_counter_lastcomment 9/13/10
Skauti z více než 250 měst z celé republiky pořádají akce pro veřejnost, které probíhají celý měsíc září. V Kolíně pořádají velkolepé odpoledne na Karlově náměstí – mezi aktivitami nebude chybět ani jízda na kajaku. Na kolínské náměstí mohou děti přijít v pátek 10. září od 12 do 17 hodin. Naví ...
Comments_counter 13 Comments_counter_lastcomment 9/12/10
Na Karlově náměstí v Kolíně se uskuteční 16. září 2. staročeský řemeslný trh. Bude probíhat od cca 8 hodin po celý den v jižní a jihovýchodní části plochy náměstí, a to bez stánků s pouťovými a asijskými výrobky. Většina prodejců bude dobově oblečena, prodávat budou ve stylových stáncích a někteří s ...
Comments_counter 0
Středočeský kraj bude muset zřejmě uhradit nejméně 20 milionů korun společnosti Skanska za dodnes nesplacené navýšení rozpočtu rekonstrukce pavilonu interny v kolínské nemocnici. Věc je stará 8 let. 
Celkové náklady na stavbu činily 105 milionů korun. V průběhu výstavby pak bylo nutné navýšit rozpočet o přibližně 20 milionů korun kvůli některým nově zjištěným skutečnostem a potřebám (např.: sanace základů stavby, kompletní nové stropy, výměna oken, nové příčky, atd.). V roce 2002 tehdejší předst ...
Comments_counter 12 Comments_counter_lastcomment 9/10/10
Stejně jako v předchozích letech, uskuteční se i letos, v pondělí 13. září, pietní akty u pamětní desky štábního kapitána Václava Morávka, brigádního generála in memoriam v Kolíně a u památníku podplukovníka Josefa Mašína, generálmajora in memoriam v Lošanech. V Kolíně začíná pietní akt ve 14 hodin ...
Comments_counter 6 Comments_counter_lastcomment 9/10/10
Nová parkovací místa v Žižkově ulici u kolínské nemocnice letos s největší pravděpodobností nevzniknou. Potvrdil to místostarosta Pavel Hoffmann s tím, že rozpočet na tento rok s investicí nepočítá. "Je to investice pro nové městské zastupitelstvo, které vzejde z řijnových komunálních voleb. To bude ...
Comments_counter 11 Comments_counter_lastcomment 9/7/10
V Kolíně se uskuteční mistrovství světa v pečení buchet. Šampionát je součástí Mezinárodního gastronomického festivalu, který se pod záštitou Středočeského kraje uskuteční 18. září na Karlově náměstí. Mistrovství se může zúčastnit každý, kdo donese do označeného stánku v intervalu od 11 do 12.30 hod ...
Comments_counter 0
Oblastní nemocnice Kolín dnes zahajuje proces identifikačních náramků pro hospitalizované pacienty. Cílem je zvýšení bezpečnosti pacientů v nemocnici a pomůže ke snadnější orientaci zdravotnickému personálu. "Identifikační náramek obdrží pacient při příjmu do nemocnice a je mu odejmut při propuštění ...
Comments_counter 2 Comments_counter_lastcomment 9/4/10
vybrat z archivu aktualit »
registrace mikročipů
.