Kolín
ikona facebook
Kalendář akcí Kolín

Aktuální informace z kolínského regionu

Město Kolín hledá firmu na vybudování podtlakové kanalizace v ulici K Potoku v Kolíně - Sendražicích. „Jedná se o menší zakázku - prodloužení kanalizačního řadu v té části, kde ještě vybudován není,“ uvedl starosta Michael Kašpar. Předpokládaná hodnota zakázky činí 670 000 korun (bez DPH) a zájem ...
Comments_counter 0
Město pozastavilo pochůzky členek komise pro občanské záležitosti k jubilantům ve věku 75, 80, 85, 90 a více let, stejně tak k manželským párům, které slaví výročí. Důvodem je prevence přenosu onemocnění covid v době jeho eskalace. „V tuto chvíli jsme se domluvili, že návštěvy pozastavíme na  dva ...
Comments_counter 0
Slavnostní obřad – vítání občánků na kolínské radnici – je určen pro rodiče s děťátkem, které má trvalý pobyt v Kolíně. „S vítáním nových občánků začneme na přelomu března a dubna dle aktuálního vývoje covidové situace. Občánky už třetím rokem vítáme v neděli a budeme v tom pokračovat i letos,“ uved ...
Comments_counter 0
Rada města Kolína schválila pravidla a podmínky pro podávání žádosti o programovou dotaci v oblasti sociálních a návazných služeb pro rok 2022. „Všichni žadatelé mohou o podporu žádat od 28. února do 18. března. Alokace celkové částky, která na tom řádku pro letošní rok v rozpočtu je 2 200 000 korun ...
Comments_counter 0
Cena města Kolína je udělována jednou ročně jednotlivci, skupině lidí či spolku, jejichž dlouhodobé působení má pro město Kolín přínos a zaslouží si ocenění. V loňském roce přebral z rukou starosty ocenění kolínský patriot a fotograf pan Josef Čáslava. Kdo si letos odnese cenu města Kolína za rok ...
Comments_counter 0
V pondělí 24. ledna 2022 od 15 hodin v přednáškovém sále č. 113 Podnikatelského inkubátoru CEROP Kolín proběhne čtyřiadvacáté zasedání Zastupitelstva města Kolína. Na programu jednání je přes 80 bodů. Projednány budou například návrhy na schválení poskytnutí dotací Židovské obci v Praze, Pravosla ...
Comments_counter 0
Už dlouhá léta se hovoří o záměru postavit další obchvat Kolína či spíše jakousi spojku mezi jižním obchvatem a průmyslovou zónou. O tom, že rozhodně nejde o nesmyslnou myšlenku, svědčí i fakt, že Zásady územního rozvoje Středočeského kraje obsahují hned dvě varianty zmíněného obchvatu. Západní je v ...
Comments_counter 0
Rada města Kolína na svém prosincovém zasedání schválila druhé kolo vyhlášení výběrového řízení na velkou zakázku (za cca 12,8 milionů korun) týkající se úpravy veřejného parteru a zahrady objektů Husova č. p. 69 a č. p. 110 - 113. Nyní probíhá příjem nabídek. „Pokud se zakázka podaří vysoutěžit, ...
Comments_counter 0
Radnice nechala v loňském roce opravit dvě části hradební zdi, nyní jí zbývá poslední úsek. „Každý rok se nám na akci daří čerpat zhruba dva miliony korun z Programu regenerace městských památkových rezervací Ministerstva kultury ČR. V loňském roce byla opravena část na zelených parkánech za domem č ...
Comments_counter 0
Vedení města hledá zhotovitele pro jednu z největších zakázek letošního roku, a to energetickou optimalizaci sportovní haly BIOS (u ZŠ Prokopa Velikého). Kapacita haly i charakter stavby zůstane beze změny. Zakázka zahrnuje pouze úpravy, které přispějí k energetické optimalizaci - zateplení, ...
Comments_counter 0
Nízké lednové teploty vedou k otázce, jaké možnosti noclehu v Kolíně mají lidé „na ulici“. Kromě dlouhodobého pobytu nabízí možnost strávit noc v teple Městská ubytovna pro osoby bez přístřeší v Polepské č.p. 550. Na zahradě ubytovny jsou od prvního prosincového týdne – tak jako každou zimu -  nachy ...
Comments_counter 0
Rada města Kolína schválila prodej městské bytové jednotky v ulici U Borků č.p. 685/1. „Jedná se o poslední byt, který jako majitelé v této lokalitě máme. Čtyři byty jsme zde prodali už v minulém roce, ale tento byl obydlený a de facto jsme čekali, až se domluvíme s nájemnicí - seniorkou, která byla ...
Comments_counter 7 Comments_counter_lastcomment 1/19/22
V neděli 16. ledna proběhne od 17 hodin v prostorách Komunitního centra sv. Zdislavy na Zálabí (ul. Mnichovická č.p. 1630) Tříkrálový benefiční koncert kapely The Outstanders, který završí letošní Tříkrálovou sbírku vyhlášenou Charitou ČR.  Výtěžek z akce přispěje k fungování centra Kohoutek, který ...
Comments_counter 0
Kolínský starosta Michael Kašpar přijal k poslednímu prosincovému dni rezignaci Víta Rakušana, 1. místopředsedy vlády a ministra vnitra ve funkci člena Rady města Kolína. „V současné době připravujeme materiály pro zasedání Zastupitelstva města Kolína, které se bude konat v pondělí 24. ledna, a již ...
Comments_counter 0
Přispět do tříkrálové sbírky na podporu Farní charity Kolín lze kdykoliv v období od 1. do 16. ledna. V ulicích či po nedělních bohoslužbách můžete potkat velké i malé koledníky se zapečetěnými kasičkami, charitní akci lze rovněž podpořit online formou z tepla domova. „Až do 16. ledna budeme chod ...
Comments_counter 0
Od pondělí 10. ledna dojde k úplné uzavírce v části ulice Na Magistrále. Důvodem je rekonstrukce kanalizace. Stavební práce provede ve třech etapách firma Rokos stavby s.r.o. a dokončeny by měly být k poslednímu červnovému dni. „Ač to tak nevypadá, stavební sezona pomalu začíná. Realizace zakázky ...
Comments_counter 0
Město Kolín plánuje rekonstrukci kanalizační stoky, komunikace a veřejného osvětlení v zálabské ulici Zličská, konkrétně v úseku mezi ulicemi Veltrubská a Oldřišská. Oslovení firem radní odsouhlasili již na prosincovém setkání Rady města Kolína. Předpokládaná hodnota zakázky činí 4 500 000 Kč (be ...
Comments_counter 0
Radní odsouhlasili opětovný pronájem prostor v Husově ulici č. p. 112 Oblastnímu spolku Českého červeného kříže Kolín (ČČK). Jedná se o odběrové místo, kde ČČK provádí od března loňského roku testy na COVID-19. „Domluvili jsme se - protože situace zatím nevypadá, že by se v dohledné době vyřešila ...
Comments_counter 0
Jednu z prvních investic v novém roce chystá město pro Mateřskou školu Čtyřlístek (ul. Jeronýmova č.p. 772, Kolín 4). Rada města Kolína na svém prosincovém setkání schválila oslovení firem na výrobu, dodání a montáž nákladního výtahu pro provoz do kuchyně. „Jedná se o malý nákladní výtah, který j ...
Comments_counter 0
Rada města Kolína schválila vyhlášení dotačního programu na podporu sborů dobrovolných hasičů  (SDH) v územním obvodu města Kolína. Pro rok 2022 je v programu alokováno, stejně tak jako tomu bylo letos, čtyřista tisíc korun. „Jedná se o peníze, o které mohou sbory dobrovolných hasičů žádat na rek ...
Comments_counter 0
Ředitelství vodních cest ČR v novém roce vyhlásí opakované výběrové řízení na výstavbu tří přístavišť na Labi, a to v Kolíně, Nymburku a Čelákovicích. Předchozí kolo bylo vyhlášeno na jaře 2021. „Sice nejsme zadavatelem, ale týká se nás to. Doufám, že se podaří vybrat zhotovitele a zakázku násled ...
Comments_counter 0
vybrat z archivu aktualit »
registrace mikročipů
.